Určili TOP Pezinka

Máj 2008 / Prečítané 1696 krát
   Pri príležitosti 10. ročníka Dňa otvorených dverí na Mestskom úrade v Pezinku, ktorý sa uskutočnil 14. mája a zúčastnilo sa na ňom vyše 170 návštevníkov, najmä detí a mládeže, organizátori urobili aj minianketu. Jej cieľom bolo určiť:
TOP UDALOSŤ v 800-ročnej histórii Pezinka – podľa názorov 55 respondentov je ňou udelenie výsad slobodného kráľovského mesta Pezinku Ferdinandom III. (14. 6. 1647); TOP OSOBNOSŤ – najviac hlasov získal hudobný skladateľ Eugen Suchoň (na 2. mieste sa umiestnil barokový portrétista Ján Kupecký a na 3. kňaz, vedec, historik, archeológ, spisovateľ a národopisec Jozef Ľudovít Holuby);
TOP PAMIATKA – zvíťazila Stará radnica.
   Z vyplnených anketových lístkov boli vyžrebované tri, ktorých autori získavajú tričká s logom Pezinka (prevziať si ich môžu na MsÚ v Pezinku, Radničné nám. 7, č. dv. 9). Sú nimi: Filip Remšík, Majakovského 29, Anton Urban, ul. kpt. Jaroša 16 a Tomáš Tarábek, Novomeského 40.
 
(EL)