Skládka sa stavia. Protizákonne!

Máj 2008 / Prečítané 1466 krát
   Za ostatný mesiac sa toho v kauze Skládka v Novej jame veľa udialo. Na prvom mieste bolo naše oprávnené podozrenie, že s výstavbou skládky sa začalo aj napriek tomu, že štátne orgány celý proces zastavili a nariadili preskúmať doteraz vydané rozhodnutia. O tom nás ubezpečil nielen premiér R. Fico, ale aj štátne orgány. Koncom apríla sme však z fotografického monitoringu aj pri osobných návštevách videli, že v jame sa buduje niečo, čo sa po preskúmaní projektovej dokumentácie nápadne podobá na jednotlivé stavebné objekty skládky. Primátor i predstavitelia občianskej iniciatívy podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, lebo mali podozrenie, že svojím počínaním marí úradné rozhodnutie o pozastavení budovania skládky. Nasledoval občiansky protest v podobe pochodu z Radničného námestia do objektu skládky. Okrem toho aktivisti požiadali Inšpekciu životného prostredia v Bratislave o preskúmanie tohto stavu a o vyvodenie prípadných dôsledkov. Inšpekcia však nič nezistila, v čase jej prieskumu tam neboli ani žiadne mechanizmy, hoci po iné dni ich tam bolo aj pätnásť. Výsledkom bolo tvrdenie, že v jame prebieha bežná ťažba hliny na výrobu tehál. Kauzou sa opäť začal zaoberať aj výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a ten nariadil nový prieskum. Po zhliadnutí ďalších fotografií už i predstaviteľ Inšpektorátu ŽP v Bratislave Miroslav Held pripustil možné budovanie objektov, ktoré s ťažbou hliny nesúvisia.
   Podľa denníka SME bolo podaných niekoľko trestných oznámení na primátora Olivera Solgu pre poškodzovanie dobrého mena a tiež trestné oznámenia na právničku Zuzanu Čaputovú a Jaroslava Pavloviča za šírenie poplašnej správy.
   Podľa najnovších zistení Slovenskej inšpekcie životného prostredia na nepovolenej skládke sa stavia. Jej pracovníci potvrdili, že na mieste sa neťaží hlina, ale napriek zákazu sa buduje skládka. Požiadali preto americkú spoločnosť Westminster Brothers o bezodkladné zastavenie prác. Inšpekcia v správe, ktorú doručila do NR SR 21. mája 2008, uviedla, že tento nedostatok naplnil skutkovú podstatu porušenia stavebného zákona.
   Na margo podporného stanoviska k vybudovaniu skládky odpadov v Novej jame od starostov a primátorov zo Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu sme požiadali o vyjadrenie primátora mesta Pezinok Olivera Solgu: „Konanie mojich kolegov je zarážajúce, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Sklamaním pre mňa je v prvom rade ich nekolegiálnosť i to, že rokovali o nás bez nás. Jednoducho nás nepozvali. Neviem, či na takéto stanovisko mali vôbec mandát od svojich občanov. Pokiaľ viem, veľké množstvo obyvateľov regiónu nám dlhodobo vyjadruje podporu. Dnes je situácia taká, že niektorí hovoria o zmanipulovaní a zneužití ich podpisov na prezenčnej listine. Dosť zavádzajúce je aj tvrdenie, že len riešia problém svojich občanov, hovoria iba o regionálnej skládke a zelených programoch pre Pezinčanov! Združenie ZMOMR považujeme za neakčné, neschopné riešiť problémy alebo zaujať jasné stanoviská a preto sme do neho nikdy nevstúpili. Podľa nás má „za ušami“ aj „administrátor“ ZMOMR-u, čiže Malokarpatské osvetové stredisko v Modre. Jeho zriaďovateľom je BSK, no akosi zabudlo, že na rokovania ZMOMR-u by malo pozývať aj poslancov BSK a teda aj mňa. Som však rád, že sa našli aj čestní ľudia, ako napr. primátor Modry Peter Majtán a nahlas povedali, ako to bolo s tým „slávnym“ uznesením v prospech skládky v Novej jame...“
 
(OSVM)

Ohodnoťte článok: