NIE, skládke!

Máj 2008 / Prečítané 1998 krát

 Pezinčania sa išli pozrieť na miesto čiernej stavby

   Asi 1500 Pezinčanov sa v piatok 9. mája na výzvu aktivistov Iniciatívy Skládka nepatrí do mesta zúčastnilo na pochode proti výstavbe skládky odpadov v Novej jame. Spoločne išli z námestia až k čiernej stavbe, kde sa mohli na vlastné oči presvedčiť, že investor tu už vybudoval akumulačnú nádrž, upravoval s valcom terén, robil úpravu svahov a iné práce. A to aj napriek tomu, že ústredie životného prostredia výstavbu pozastavilo až do rozhodnutia o odvolaní. Tento štátny orgán investorovi nariadil, aby sa počas riešenia odvolania zdržal stavebných prác.
   Odpor Pezinčanov proti budovaniu skládky neslabne. Po masovom februárovom zhromaždení na námestí uskutočnil sa v apríli protestný koncert a v máji pochod proti skládke.
   Situáciou sa opätovne zaoberal aj výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie NR SR, ktorý si vyžiadal výsledky štátneho stavebného dohľadu. Inšpekcia totiž na začiatku tvrdila, že v Jame sa nebuduje skládka, ale len ťaží hlina. Po ďalšom zisťovaní priznala v médiách, že budované objekty sú totožné s projektovou dokumentáciou a fakticky sa teda  skládka buduje.
   Okresná prokuratúra na základe podnetu Krajského stavebného úradu na zrušenie uznesení MsZ v Pezinku z roku 1996, ktorými bol schválený Územný plán mesta Pezinka, po dôkladnom prešetrení podnet zamietla, celú vec odložila a potvrdila platnosť územného plánu.
   Viac informácií o skládke vo vnútri.
 
(mo)