Mesto informuje

Apríl 2008 / Prečítané 1357 krát
   Aj na Slovensku je už štandardné, že Mestský úrad, Mestské zastupiteľstvo alebo primátor majú svojho hovorcu, tlačového tajomníka alebo oddelenie pre styk s médiami, cez ktoré dávajú informácie a stanoviská nielen svojim spoluobčanom, ale aj médiám s celoslovenskou pôsobnosťou. Mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že túto úlohu bude plniť Oddelenie pre styk s verejnosťou, médiami a projektového riadenia. Vedením oddelenia od 1. apríla bola poverená PhDr. Ibolya Thurzová. Články, ktoré sú stanoviskom mesta budú v médiách označené značkou OSVM. Okrem toho každý pracovník môže publikovať a poskytovať informácie pod svojím menom alebo redakčnou značkou. Články primátora sú podpísané jeho menom alebo značkou OS.
   Redakcia časopisu Pezinčan, rovnako ako Televízia Pezinok, zodpovedá za svoju prácu Mestskému zastupiteľstvu, ktoré ju hodnotí každoročne (naposledy 28. marca t.r.). Mestské zastupiteľstvo nezriadilo redakčné rady, hoci mu to tlačový zákon dovoľuje, do práce redakcií nijako nezasahuje. Samotné Mesto pre svoju potrebu využíva maximálne tri z dvanástich strán Pezinčana mesačne. Za obsah televízneho vysielanie zodpovedá riaditeľ, ktorý pravidelne, najmä vo veciach ekonomických a technických komunikuje s Dozornou radou, ktorá je totožná s Mestskou radou.
 
(OSVM)

Ohodnoťte článok: