Učitelia oslavovali

Apríl 2008 / Prečítané 1321 krát
   Je už päťročnou tradíciou, že v predvečer Dňa učiteľov pozýva primátor mesta do Domu kultúry pedagógov všetkých pezinských škôl na divadelné predstavenie a po predstavení na čašu vína, pri ktorej odmení aj niekoľkých učiteľov na návrh vedenia škôl. Tohtoročné divadelné predstavenie No, nie je to jednoduché, okrem toho, že potešilo vtipom a dobrou zábavou, mohlo byť svojím názvom aj stručnou definíciou učiteľského povolania. Hlavnou postavou bol herec Ľubo Roman, ktorý spolu so svojimi kolegyňami po predstavení prišiel medzi učiteľov a vyjadril im svoj obdiv a úctu.
   Ocenení boli títo učitelia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: Mgr. Mária Bystroňová, Mgr. Božena Mizerová, PaedDr. Jana Virgovičová, Danica Tyková a Jana Zámečníková .Srdečne blahoželáme.
   Mesto Pezinok si i týmto spôsobom každoročne pripomína vykonávateľov povolania, ktorých činnosť namiesto prácou možno nazvať výstižnejšie poslaním. Kiežby sme si všetci ich význam pripomínali a ich pôsobenie dostatočne oceňovali aj zvyšných 364 dní v roku.
 
 (OS)

Ohodnoťte článok: