Štatistické zisťovania v domácnostiach

Apríl 2008 / Prečítané 1495 krát
   Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční štatistické zisťovania, do ktorých sú zapojené aj vybrané domácnosti v Pezinku.
   Prvé zisťovanie sa robí v termíne 1. – 30. apríla 2008 a je zamerané na príjmy a životné podmienky domácností. Druhé sa koná v termíne od 4. apríla do 6. júna 2008 so zameraním na informačné a komunikačné technológie.
   Vybrané domácnosti navštívia poverení opytovatelia, ktorí sú povinní sa preukázať osobitným poverením na toto zisťovanie. Získané informácie a názory budú spracované anonymne a budú využité výlučne na štatistické účely.
 Ing. M. Šipková