Anketa k 800 výročiu Mesta Pezinok

Apríl 2008 / Prečítané 1380 krát
Mestský úrad v Pezinku, Radničné nám. 7, č.dv. 9, tel. 033/6901 102, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk

ANKETA
pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Pezinku.


1. Uveďte, ktorú udalosť v histórii Pezinka považujete za najvýznamnejšiu?

2. Ktorú osobnosť z histórie Pezinka si najviac vážite?

3. Ktorú zachovalú historickú pamiatku v Pezinku považujete za najzaujímavejšiu?


Ďakujeme za spoluprácu!
  Vyplnené anketové lístky prosíme doručiť do 14. 5. 2008 na Mestský úrad v Pezinku (do podateľne), kde sa uskutoční v rámci Dňa otvorených dverí o 14.00 hod. v zasadačke č. 12 verejné žrebovanie. Traja vyžrebovaní respondenti dostanú tričká s logom Pezinka.
Ak chcete byť zaradení do žrebovania, vyplňte nasledovné políčka:
Meno:

Kontakt (bydlisko alebo telefón, kam môže organizátor oznámiť výhru):
 

Ohodnoťte článok: