Voľné pracovné miesto

Apríl 2008 / Prečítané 1505 krát
Mesto Pezinok - voľné miesto
oznamuje, že má voľné pracovné miesto: REFERENT STAVEBNÉHO ÚRADU.

Ak máte o toto miesto záujem a spĺňate nasledovné požiadavky:

l vysoká škola stavebného smeru
l práca s PC
l prax vítaná
l vodičský preukaz
l bezúhonnosť,

   Zašlite svoj motivačný list so životopisom poštou na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok, prípadne prineste osobne do podateľne MsÚ (na prízemí) alebo pošlite elektronickou poštou na adresu: msu@msupezinok.sk . Na pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači.

Ohodnoťte článok: