Zomrel Vladimír Milko

Apríl 2008 / Prečítané 1865 krát
   Dňa 28. marca 2008 sme sa v Kapucínskom kostole rozlúčili s 88-ročným Vladimírom Milkom. Pohrebnému obradu predsedal provinciál kapucínov P. Fidél Pagáč za koncelebrácie viacerých kňazov.
   Pána Milka poznali Pezinčania z pôsobenia najmä v duchovnej činnosti, ktorej sa venoval dlhé roky.
   Pochádzal z Lysej pod Makytou. Vyrastal v ťažkých rodinných pomeroch, preto ho vychovával strýko, u ktorého sa vyučil mlynárskemu a kamenárskemu remeslu. Prelom v jeho živote znamenali ľudové misie v roku 1936, počas ktorých zažil duchovné obrátenie. Vtedy zacítil v sebe kňazské a misionárske povolanie, ktoré však nemohol realizovať, pretože nemal maturitu a prostriedky na štúdium. Presťahoval sa do Pezinka, kde sa oženil s Jozefínou Andelovou, s ktorou vychoval sedem detí.
   Najskôr pracoval ako mlynár v Králikovom mlyne na Rázusovej ulici, potom sa zamestnal ako hlavný kancelársky oficiant na Ministerstve financií, neskôr na Okresnom úrade v Pezinku. Po prvých previerkach bol prepustený a uplatnil sa ako kamenár. Celých 21 rokov pracoval ako petrografický asistent v Geologickom ústave v Bratislave a sedem rokov na Prírodovedeckej fakulte – katedre mineralógie.
    V 40. rokoch sa zapojil do laického apoštolátu v Pezinku a spolupracoval s Ústrednou katolíckou kanceláriou. Bol členom cirkevného zboru, organizoval púte. Usporiadal prvý letecký deň v Pezinku. Zapojil sa do divadelného krúžku Poverello, ktorý pôsobil v Kapucínskom kláštore.
   V ťažkých 50. rokoch sa V. Milko staral o Kalváriu a Kaplnku sv. Rozálie a spolupracoval s donom Františkom Revesom, ktorý organizoval tajné prechody duchovných cez hranice. Ako kamenár opravil viaceré historické pamiatky v Pezinku a okolí. Na pezinskom cintoríne postavil desiatky pomníkov kňazom a rehoľníkom, ktorí zomreli v Charitnom domove.
Po politickom uvoľnení v roku 1969 za pomoci pátra Alojza založil v Pezinku Tretí rád sv. Františka, usporiadal festival duchovného spevu Sakrosong 69 a ekumenické stretnutia katolíkov a evanjelikov. Pričinil sa o to, aby bol cirkvi vrátený Kultúrny dom a Orlovňa. Po prevzatí tu zriadili Kresťanský dom, kde V. Milko pripravoval rôzne podujatia. Bol tiež pri zrode Okresného centra KDH a Združenia kresťanských dôchodcov, ktorého bol predsedom. Tiež bol členom Konfederácie politických väzňov Slovenska.
   V roku 2001 obnovil v Pezinku Miestny klub Slovenského orla, kde pracoval ako tajomník. V tomto období organizoval pre Rómov rôzne zájazdy. Ako prejav vďaky mu udelili titul Čestný Róm.
   V roku 2006 sa mu splnil životný sen, začal študovať teológiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, kde otvorili Univerzitu tretieho veku. Štúdium zo zdravotných dôvodov už nedokončil.
Inf.: Viac informácií nájdete na stránke www.cajla.estranky.sk .
Peter Sandtner, (krátené)
 

Ohodnoťte článok: