Najlepšia na Slovensku

Apríl 2008 / Prečítané 1373 krát
   Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok zopakovala výborné umiestnenia z minulých rokov, keď po tretíkrát získala prvenstvo v súťaži o najúspešnejšiu regionálnu rozvojovú agentúru na Slovensku.
   Súťaž vyhlasuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) SR, ktoré ohodnotilo RRA Senec-Pezinok ako najlepšiu spomedzi 45 regionálnych rozvojových agentúr zaradených do integrovanej siete regionálnych agentúr MVRR SR. Prvé miesto získala za činnosť, ktorú vykonáva. Jej hlavným poslaním je poskytovať odbornú pomoc pri tvorbe regionálnych plánov a projektov obciam a mestám z Bratislavského kraja. Okrem toho poskytuje odborné konzultácie o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov a iniciatív EÚ a iné činnosti.
 
(BSK)
 

Ohodnoťte článok: