Vyčistime si Slovensko

Apríl 2008 / Prečítané 1415 krát
   Minister životného prostredia a medzinárodná ochranárska organizácia Greenpeace vyhlasujú pri príležitosti Dňa Zeme výzvu Vyčistime si Slovensko. Cieľom akcie je prispieť k odstráneniu odpadov nachádzajúcich sa v našom okolí. Ide najmä o drobný odpad, ktorý nezodpovední ľudia vyhadzujú v okolí ciest. Druhým cieľom je dosiahnuť výchovný efekt smerom k občanom Slovenska, predovšetkým k mladej generácii, aby svojím správaním nespôsobovali škody na životnom prostredí.
   Aj vy môžete na Obvodnom úrade životného prostredia v Pezinku, ul. M. R. Štefánika 10, oznámiť nálezy drobných ,,čiernych skládok" odpadu v okolí ciest a príjazdov do obcí a miest. Obvodný úrad začne konanie k odstráneniu týchto odpadov.
 
(rra)
 

Ohodnoťte článok: