Ako sa ovláda verejné osvetlenie?

Apríl 2008 / Prečítané 1495 krát
   Lampy verejného osvetlenia sú takmer v celom meste zapínané a vypínané automaticky fotobunkou. Na území Pezinka je ich päť, každá pre samostatný obvod. Sú nastavené na určitú intenzitu, teda nie je rozhodujúci čas, ale intenzita svetla. Nakoľko by súčasným zapnutím všetkých obvodov došlo k preťaženiu elektrickej siete, ovládacie zariadenie vydáva impulz do jednotlivých svetelných rozvodov postupne. Súčasne je systém nastavený tak, aby nedochádzalo k zbytočnému plytvaniu elektrickou energiou. Len dva obvody sú zapínané a vypínané časovými spínačmi, ktoré sa musia pravidelne mechanicky prestavovať. Aj tieto budú v budúcnosti nahradené fotobunkami.
 
 Ing. Miloš Bačák
 

Ohodnoťte článok: