Hľadá sa detský čin roka 2008

Apríl 2008 / Prečítané 1685 krát
   Do škôl v týchto dňoch prichádza výzva, aby sa deti zapojili do projektu Detský čin roka 2008.
Deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, za ktoré sa považujú nielen veľké činy ako záchrana života, ale i každodenné drobné skutky vykonané s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, darovať lásku... Písať môžu i o činoch svojich rovesníkov, ktorých si všimli a myslia si, že by mali byť ocenené. Veľkú váhu majú kolektívne dobré skutky, na ktorých sa deti spoločne dohodnú a zrealizujú. Správu o dobrých skutkoch môžu deti zasielať do 30. júna 2008 na adresu: Detský čin roka, agentúra poppins, Kubániho 16, 811 04 Bratislava (tel./fax 02/ 5441 8246, poppins@stonline.sk ).
   Ocenenia v šiestich kategóriách budú deťom odovzdané v závere roka na slávnostnom vyhlásení v Bratislave.
 
(r)

Ohodnoťte článok: