Stĺpek po našem

Apríl 2008 / Prečítané 1467 krát
   Nevým jako vy, ale já sem mal dycky s tehoto nášho Pezinčana pocit, že je to taký humoristický plátek. Pamatám si velice dobre, ket sem sa jako študent gymnázia dočítal o nových chodnýkoch v mesce, keré skúr jak scihly výst v Pezinčanovi, už boli aj rozkopané, lebo negdo nečo nedomyslel. Smály zme sa šeličemu. Budovatelskému zápalu, socialistickému internacionalyzmu, internacionalistickému socializmu, súdruhom, súdruškám a aj tej velykej vážnosci s kerú sa dycky braly a do dnešného dna berú. Scelo to len trocha nadhledu a cynyzmu. Celý tento plátek je vlastne jako také domáce zvýratko. Né, žádna svyna, žádna zabíjačka, any výsluška, neny to any slépka, čo by znášala zlaté vajcá. Najskúr je to kočka, ale taká na okrasu, kerá nechytá myši. Na zamyslený tam teho nygdy moc nebolo. Šak any neny prečo, lebo Pezinčan, aspon podla mojeho mýnená, má funkciu predešeckým oznamovacú a informačnú. A já sem len rát, že si zachováva aj tú srandistickú. Lebo srandy je f poslednej dobe velyce porýtko. Jako tot napríklat f posledném čísle. Na jednej strane vysvetluje náš primátor, že prečo nejde uverejnyt šecky kritické články f plném rozsahu (lebo jednoducho neny dosci mýsta), ale hnet na strane dalšej je možné uverejnyt lyst pany Jedličkovej v originále aj v prepise zároven, lebo v ném žáda zvýšit primátorúf plat (chvály neny nygdy dost). No neny toto do popuku? No a ešče k temu tá anketa! To majú fakt rozhodovat ludé, či rosšírit formát, alebo skrácit periodycitu? No čo uš je totok za profesionalyta!? Kedy uš konečne nečo rozhodne ten (či tá?), čo to má celé pot palcem? Hádam sa skoro dočkáme. Ale ruku do ohna za to nedám. Aby teho šeckého nebolo málo, primátor píše aj o hanlyvém označený „konšeli“, no fuj, aš mi zdvyhlo žalúdek! Len sem si spomenul, na vinobráný ´99 (múj posledný Bakchus), kdze sa šeci radný s tehoto oslovená tešily a smály sa temu spolu s ftedajším richtárem. No, ale to bolo ešče minulé storočí. A vúbec, čo to tu já, gdohový kým placený pisálek škrábem za sprostosci. Šak na temto mýsce mohly byt najmén tri chvály na meský úrat a aspon dve na nekeho konkrétneho.
 
Zúctu Váš strýco Lajo, strycolajo@centrum.sk
 

Ohodnoťte článok: