V noci 31. marca horela bytovka v Glejovke

Apríl 2008 / Prečítané 1657 krát
Bytovka po požiari   V noci z 31. 3. na 1. 4. 2008, vypukol požiar v bytovom dome v Glejovke, ktorý obývali naši rómski spoluobčania. Budova bola požiarom značne poškodená, je neobývateľná, a tak sme sa primátora Olivera Solgu opýtali, ako bude Mesto tento problém riešiť:
  
,,Požiar bol nahlásený o 1.45 hod., okamžite som prišiel na miesto požiaru, kde už boli hasiči, polícia a zdravotná služba. Sedem ľudí bolo prevezených do nemocníc, jednalo sa o problémy s dýchaním. Nikto nebol vážne zranený. Rómovia opustili svoje príbytky bez riadneho oblečenia, bez topánok, viacerí aj bez dokladov a najnutnejších vecí. Zabezpečil som okamžité zvolanie Krízového štábu mesta a môj syn koordinoval odvoz najmenších detí a matiek taxislužbou do ZŠ Fándlyho. Do polhodiny sme mali autobus, ktorý odviezol ostatných do telocvične, kde boli ubytovaní jeden deň. Zabezpečili sme im oblečenie, topánky, lieky a potraviny. Mesto všetkým dospelým, ktorí majú trvalý pobyt v meste, vyplatilo 1000 Sk (deťom 500 Sk) na zakúpenie najnutnejších vecí. Ešte v pondelok boli presťahovaní do ZŠ Orešie v Grinave a to do telocvične a materskej školy. Bol im tiež na Rozálke postavený vykurovaný stan, ale ten v noci opustili. Okamžite reagoval predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan, ktorý ponúkol prechodné ubytovanie v ubytovni na Drevárskej ulici. Tento objekt sme však vyhodnotili ako nevyhovujúci, pretože je odpojený od všetkých energií a zdevastovaný. V piatok 4. apríla boli Rómovia presťahovaní do bývalej jedálne na Holubyho ulici. V priebehu 21. – 25. apríla by sa mali nasťahovať do unimobuniek v Glejovke (len tí, ktorí majú v Pezinku trvalý pobyt), tu by mali bývať až do definitívneho riešenia, ktoré koordinujeme so splnomocnenkyňou vlády pani Botošovou. V pondelok 7. 4. ich osobne navštívila a vyjadrila Mestu veľké uznanie za rýchlu a účinnú pomoc. Informovala o možnostiach Úradu vlády vo vzťahu k tejto mimoriadnej udalosti.
   Okrem pravidelného riešenia problému Krízovým štábom mesta sa navrhovanými opatreniami zaoberala aj mestská rada (2. 4.) a mestské zastupiteľstvo (10. 4.), ktoré schválilo finančné prostriedky vo výške 500 tisíc Sk na najnutnejšiu pomoc a schválilo krátkodobé i definitívne riešenie problému bývania postihnutých.
   Chcel by som na tomto mieste poďakovať všetkým tým, ktorí pomáhali riešiť vzniknutú situáciu, zmiernili jej následky, a aj tým, ktorí mali pochopenie pre kroky Mesta a prejavili ľudskú solidaritu. Sú to rovnako moji kolegovia (najmä p. Dubek, p. Minarovičová, p. Kunák, p. Farbula a ďalší), ako aj riaditelia spomínaných škôl (p. Janoga, p. Macháček, p. Nogová). Poďakovanie tiež patrí príslušníkom Mestskej polície a Okresného a Obvodného oddelenia PZ SR, členom Rýchlej záchrannej pomoci, a najmä hasičom a záchranárom z Pezinka, Malaciek, Senca a Bratislavy (za všetkých aspoň poďakovanie p. riaditeľovi Moťovskému). Nedá sa tu vymenovať všetkých, iste na to ešte bude príležitosť. Zatiaľ aspoň takto, na stránkach vášho časopisu a nech mi odpustia, ak som na niekoho zabudol."
 
(r)

Ohodnoťte článok: