Ako sa má správne triediť odpad?

Apríl 2008 / Prečítané 3301 krát
Odpovedáme na vaše otázky
Zlisované PET fľaše podľa farieb na dvore firmy Petmas – Ekos.   Rada by som sa spýtala kompetentných, ako lepšie triediť odpad. Bývame v rodinnom dome a radi sa zapájame do triedenia odpadu. Podľa zoznamu, uvedeného v Kalendári rozvozu ako aj na www.pezinok. sk, jednoznačne však neviem rozlíšiť, kam patria plastové kelímky od jogurtov, tvarohov, smotany... Teda moja dilema je samozrejme medzi plastami a netriedeným odpadom. Pretože na týchto kelimkoch je uvedené PS (čo je pravdepodobne polystyrén) a v uvedenom návode je 1 PP a PET fľaše. A ak patria do plastov, treba ich umývať? Lebo sa tam píše, že nemajú byť znečistené. Nie je mi tiež jasné, či fľaše od šampónov, práškov, kečupu a čistiacich prostriedkov treba umývať alebo nie.
   Moja posledná otázka je, či treba odstraňovať zo sklenených fliaš pliešky okolo hrdla ak sú tam a či treba dávať dolu kovové vrchnáky. Ja predpokladám, že áno, opakovane som ale videla dávať fľaše do kontajnera aj s týmito kovovými súčasťami. Ešte by ma zaujímalo, či je to naozaj tak, že rodinné domy zbierajú plasty a papier do jednej nádoby? Kto to potom ďalej triedi?
Daniela Miklovičová
 


   O odpovede sme požiadali firmu Petmas – Ekos s.r.o., ktorá odpady v našom meste vyváža a triedi. Zástupca firmy Ivan Horváth nám napísal:
– Plastové obaly od jogurtov momentálne nezbierame. Keďže sa však situácia v zhodnocovaní plastov dynamicky rozvíja, predpokladáme, že v priebehu niekoľkých mesiacov sa vyrieši aj táto otázka a k zberu plastových kelimkov pristúpime, o čom budeme informovať. V tom prípade bude potrebné prázdne obaly od mliečnych výrobkov umyť, najmä z hygienického hľadiska.
– Je vhodné, ak sa prázdne obaly vypláchnu vodou, najmä ak ide o fľaše od kečupu, príp. iných potravín.
– Zo sklenených fliaš nie je potrebné odstraňovať drobné pliešky ani kovové vrchnáky.
– Áno, plasty aj papier sa zbierajú spoločne do jednej nádoby. Tieto vyseparované suroviny sa odvážajú na triediacu linku, kde sa ručne dotrieďujú a oddeľujú – papier sa triedi na biely (kancelársky), farebný (noviny, časopisy, letáky) a kartónové obaly; plasty sa triedia na PET fľaše (zvlášť číre, modré, zelené), fólie a ostatné plasty podľa druhov. Vytriedené suroviny sa následne oddelene lisujú do balíkov.
 (red.)

Ohodnoťte článok: