Sťažnosti na dopravné značenie v Grinave pretrvávajú

Apríl 2008 / Prečítané 1560 krát
   Na poslaneckom dni 5. marca v mestskej časti Grinava predniesol svoju sťažnosť občan Walter Bunčák. Kritizuje vodorovné značenie a úzky chodník v niektorých úsekoch na ceste II/502 v Grinave. Napríklad pri jeho dome či pri Evanjelickom kostole na Myslenickej ulici je krajnica vyznačená až na chodníku.
   Ďalej uviedol, že v niektorých úsekoch sú vytvorené odstavné miesta, kde to vôbec nie je potrebné. Problém je tu prejsť chodcom po chodníku a vyjsť autom na cestu. Vodorovné značenie, systém ,,húsenková dráha" považuje za nezmyselné a absurdné. Neobstojí ani dôvod, že je to kvôli spomaleniu rýchlosti na tejto ceste, pretože denne tu dochádza ku kolíziám vozidiel, značenie počas dažďa a za tmy je prinajmenšom neprehľadné a neviditeľné. Tam, kde sa označenie krajnice stretá s chodníkom, je to nebezpečné pre chodcov i cyklistov.
   S touto sťažnosťou sa stotožnili aj ďalší prítomní občania i poslanci. Pri úprave dopravného značenia na ceste II/502 sa vôbec nebrali do úvahy ich pripomienky. Autor značenia Ing. Frešo z Bratislavského samosprávneho kraja na otázky občanov vždy len odpovedal, že inak sa to nedá, je to novinka, uvidíme, ako sa to osvedčí. Žiaľ, prax ukazuje, že zmeny sa neosvedčili. Ako príklad uvádzame ďalší nezmysel a skomplikovanie života občanom pri výjazde z ulice Vinice v smere na Myslenickú ulicu do Pezinka. Vodiči potom hľadajú náhradné riešenia, ktoré nie sú v súlade s dopravnými predpismi.
   Žiadame preto zodpovedných pracovníkov Mesta Pezinok, aby tieto požiadavky a pripomienky tlmočili kompetentným na BSK v Bratislave a zjednali nápravu.
Drahomír Šmahovský a PhDr. Zita Joklová, poslanci za mestskú časť Grinava
 
 

Ohodnoťte článok: