Deň otvorených dverí na Mestskom úrade

Apríl 2008 / Prečítané 1453 krát
   Mesto Pezinok aj v tomto roku pripravilo Deň otvorených dverí na Mestskom úrade. Uskutoční sa v stredu 14. mája 2008 v budove Mestského úradu na Radničnom nám. č. 7. Podujatie sa koná pri príležitosti 800. výročia prvej zmienky o Pezinku.
Program:
8.00 hod.
 – Ako fungovala pezinská samospráva voľakedy – Petra Pospechová, riaditeľka Mestského múzea;
9.30 hod.
 – Významné osobnosti z histórie Pezinka – Jozef Motešický, Malokarpatské múzeum;
11.00 hod.
 – Najvýznamnejšie udalosti v 800-ročnej histórii Pezinka – Peter Wittgrúber, Mestské múzeum;
14.00 hod.
 – Stretnutie bývalých i súčasných dopisovateľov, členov redakčných rád a sympatizantov časopisu Pezinčan pri príležitosti 40. výročia jeho existencie – Milan Oravec, súčasný šéfredaktor časopisu Pezinčan;
15.00 hod.
 – Hodina otázok a odpovedí s primátorom Pezinka – Oliver Solga, primátor mesta Pezinok;
16.00 hod.
 – Predstavenie nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta – Peter Tremboš, spracovateľ PHSR;
17.00 hod.
 – Aktuálne otázky odpadového hospodárstva v Pezinku – beseda s občanmi na tému odpadov v meste: skládka, problematika komunálneho odpadu – poplatky, separovanie a ďalšie aktuálne témy z oblasti životného prostredia – Oliver Solga, primátor, Miloš Bačák, vedúci odd. životného prostredia MsÚ, Zuzana Čaputová a Jaroslav Pavlovič, aktivisti občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta.

   Kolektívnych účastníkov (najmä zo škôl) prosíme, aby sa z kapacitných dôvodov prihlásili vopred na Mestskom úrade v Pezinku, Radničné nám. 7, referát vzťahov k verejnosti č. dv. 9, tel. 6901 102, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk .

Sprievodné podujatia:
– výstavka muzeálnych exponátov súvisiacich s prácou mestskej samosprávy v minulosti – zo zbierok Malokarpatského múzea v Pezinku;
– anketa zameraná na zisťovanie názorov Pezinčanov na top udalosti, osobnosti a pamiatky Pezinka – vyhlásenie výsledkov a vylosovanie výhercov.
 
(EL)

Ohodnoťte článok: