Sobáše aj mimo tradičnej obradnej siene

Apríl 2008 / Prečítané 1730 krát
   Mestské zastupiteľstvo sa na poslednom zasadnutí zaoberalo sobášnymi aktami.
   Doteraz sa v našom meste sobášilo tradične v obradných sieňach na Mestskom úrade alebo v Starej radnici. Snúbenci však mali niekedy záujem, aby sa ich sobáš konal v inej historickej budove alebo v súkromí v obvode Matričného úradu. Mestské zastupiteľstvo na základe týchto požiadaviek schválilo podmienky na sobášne obrady mimo tradičných miest. Termín a miesto sobáša treba najskôr dohodnúť s matričným úradom, o vhodnosti nového sobášneho miesta rozhodne na najbližšej operatívnej porade primátor.
   Za sobáš mimo úradne určenej miestnosti žiadateľ zaplatí 3 tisíc korún. Mesto Pezinok zabezpečí pre snúbencov recitátorov (ak o to požiadajú) a dopravu pre sobášiaceho a matrikárku.
   Sobášny akt mimo obradnej siene umožňuje zákon o rodine z roku 2005. Podľa neho o konkrétnom mieste rozhoduje matričný úrad. Musí ísť o vhodné a dôstojné miesto.
Pre informáciu budúci manželia za netradičné miesto obradu v Kremnici zaplatia 5000, v bratislavskom Starom Meste a Poprade 7000 a vo Zvolene desaťtisíc korún.
(mo)

Ohodnoťte článok: