Bilancia majetku

Apríl 2008 / Prečítané 1601 krát
   Útvar hlavnej kontrolórky vykonal previerku bilancie majetku mesta Pezinok za rok 2007. Mesto v minulom roku predalo majetok za 13 913 635 Sk a získalo majetok za 49 679 722 Sk, čo znamená kladnú bilanciu v sume 35 766 087 Sk. Úspešný výsledok bilancie sa týkal nadobudnutia a zhodnotenia majetku a to budov, stavieb a pozemkov.
 
(OSVaM)

Ohodnoťte článok: