Prezentácia aktivít

Marec 2008 / Prečítané 1500 krát
   Inklúzia je podľa Veľkého slovníka cudzích slov vzťah medzi triedami, množinami vyjadrovaný tiež slovami podmnožina, resp. uzavrenina v bunke obsahujúca zásobné látky, farbivá a anorganické krištalické látky či ako cudzorodá hmota v hornine alebo v neraste.
   Inklúzia je však aj občianske združenie, ktoré usporiadalo 21. februára v Pezinku záverečnú konferenciu v rámci projektu EQUAL Systém podporného prostredia pre občanov so zdravotným postihnutím v modeli sociálnej inklúzie – Podporný kruh. Na tejto konferencii sa prezentovali výsledky terénnych vzdelávacích aktivít, Handy mapa, aké sú možnosti pracovných príležitostí pre občanov so zdravotným postihnutím v regióne, ktoré prezentovali nielen zástupcovia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, ale aj samotní zamestnávatelia z chránených dielní, či rodinní príslušníci zdravotne postihnutých.
   Vyvrcholením konferencie bola prehliadka priestorov Komunitného informačno-poradenského centra, ktoré sa nachádza na 2. poschodí Mestského zdravotného strediska v Pezinku a ponúka poradenstvo pre zdravotne postihnutých občanov.
 
(OSVaM)