Uvedenie knihy Nezabudnúť...

Marec 2008 / Prečítané 1768 krát
   Dňa 31. januára sa uskutočnil krst knihy Nezabudnúť... zborníka spomienok na II. svetovú vojnu, SNP a protifašistický odboj. Slávnostný akt uvedenia vykonali primátor mesta Mgr. Oliver Solga a predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ing. Ľudovít Šušol.
   Autormi knihy sú Ľudovít Šušol, Mária Markeová a Peter Wittgrúber, ktorý je tiež zostavovateľom. Zborník (138 strán) sa rodil vyše dvoch rokov a obsahuje informácie o vojnových udalostiach a protifašistickom odboji v Pezinku a okolí, medailóny a spomienky členov ZO SZPB na protifašistický odboj, SNP a iné. Kniha vyšla vďaka sponzorom – mestám a obciam Pezinok, Svätý Jur, Limbach a Slovenský Grob, poslancovi NR SR Ing. Jánovi Čechovi, firmám Petmas, Prosanus, Pezinské tehelne, JŠ servis, hotel Limbach a Bageta.
   Hlavným cieľom zborníka je uchovať spomienky priamych účastníkov bojov, keďže statoční bojovníci už odchádzajú do nenávratna. Knihu dostanú všetky školy, aby ju pedagógovia využívali pri dopĺňaní regionálnych dejín.
 
Mária Markeová
 

Ohodnoťte článok: