Blahoželáme

Marec 2008 / Prečítané 1902 krát
Dňa 4. 3. 2008 sa dožila krásneho životného jubilea 85 rokov krstná
Alžbeta  VALENTOVÁ.
K tomuto výročiu jej želáme veľa zdravia, šťastia, životného optimizmu a rodinnej pohody. Anka a deti.