Poďakovanie

Marec 2008 / Prečítané 1884 krát

  Ďakujeme všetkým, ktorí dňa 13. 2. 2008 odprevadili na poslednej ceste našu drahú zosnulú
Jozefu VRAŽDOVÚ.
Ďakujeme tiež za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Osobitné poďakovanie patrí pánovi farárovi Zdenkovi Sitkovi.
Smútiaca rodina.


Ohodnoťte článok: