Spomíname

Marec 2008 / Prečítané 2508 krát
Dňa 6. 2. 2008 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila
naša mama, babka a prababka
Emília  KARŠAYOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, s nami tichú spomienku.
 
  Dňa 13. 2. 2008 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia
nášho milovaného manžela, otca, dedka
 Vendelína  MURÁRIKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, s nami tichú spomienku. Manželka, dcéra a synovia s rodinami.
Dňa 17. 2. 2008 uplynul rok, čo nás navždy opustil
 náš drahý manžel a otec
Jozef SCHNIRTCZ.
S láskou spomína manželka a synovia s rodinami.
 
  Odišla si z nášho života, my ostali sme sami,
navždy budeš v srdciach tých, čo ťa milovali.
Dňa 20. 2. 2008 uplynul 1 rok, čo nás navždy opustila
 naša drahá mama a babka
Anna MEZEIOVÁ.
S láskou spomínajú synovia Vladimír, Roman a Július s rodinami.
Dňa 22. 2. 2008 sme si pripomenuli 3. výročie od smrti
 našej drahej dcérky a manželky
Ľudmily  CEHLÁROVEJ.
S láskou spomínajú manžel, mama a ostatná smútiaca rodina.
 
  Dňa 27. 2. 2008 uplynulo 5 rokov, čo nás po ťažkej chorobe
opustila naša drahá manželka, mamička a babička

Valéria BODOVÁ,
rod. Galbová.
So smútkom v srdci, s vďakou a láskou na ňu spomínajú manžel, dcéra, syn s rodinami ako aj ostatní príbuzní.
Dňa 3. 3. 2008 uplynulo smutných 5 rokov,
čo navždy odišiel
Ivan  PÄTOPRSTÝ st.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami.
 
  Dňa 30. 3. 2008 uplynie rok od smrti
manžela, otca a dedka
Daniela BURDANA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 Manželka Ružena, syn Andrej,
dcéra Lenka s rodinou a vnučka Ivanka.
Dňa 1. 3. 2008 uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, svokor a deduško
Pavol AULITIS.
Veľký smútok a žiaľ v srdci máme,
s úctou a láskou na teba spomíname.
Manželka, dcéry s manželmi, vnúčatá Dávidko,
Miško, Zuzanka a ostatná rodina.
 
Dňa 9. 3. 2008 uplynulo 11 rokov od smrti nášho otca
Emanuela ŠEBORU
 z Cajle.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Dcéry a syn s rodinami.
  Dňa 21. 3. 2008 uplynulo 15 rokov, odkedy nás
predišiel do večnosti náš drahý manžel a otec
Dr. Ján ŠTOHL
– astronóm z Pezinka.
S láskou a modlitbou na neho spomína celá rodina.
Dňa 13. 3. 2008 sme si pripomenuli nedožitých 50 rokov
 nášho brata
Jozefa NOSKOVIČA.
S láskou spomínajú súrodenci s rodinami.
 
  Odišiel si od nás, my zostali sme sami,
no navždy ostaneš v srdciach tých, ktorí ťa milovali.
Dňa 15. 3. 2008 sme si pripomenuli 4. výročie úmrtia
 manžela, otca i deduška
Štefana BEDECSA.
S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, klesli ruky, čo pre nás pracovali, zhasli oči, stíchol hlas, vďaka Ti otec za všetkých nás.
Dňa 15. marca 2008 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš manžel a otec
Ján BOLGÁČ
zo Slovenského Grobu.
S láskou spomínajú manželka Cecília, deti Marián,
Dano, Luboš a Jozef s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 16. 3. 2008 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustila
naša drahá manželka, mama a babička
Žofia JANÁSOVÁ.
S láskou spomínajú manžel Ján a deti s rodinami.
Dňa 20. 3. 2008 uplynulo prvé výročie od smrti môjho
milovaného manžela
Juliana MAŤUSA.
S láskou spomína manželka Irena.
 
  Dňa 21. 3. 2008 sme si pripomenuli 10. výročie náhlej smrti
Viliama HRDLIČKU
z Pezinka.
S láskou spomínajú deti Patrik, Monika,
manželka a sestra s rodinou.
Dňa 21. 3. 2008 uplynul rok, čo po ťažkej chorobe dotĺklo srdce mojej drahej manželky, starostlivej mamičky a milujúcej babičky
Emílie DATKOVEJ (Horváthovej).
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
S láskou a bôľom spomína manžel, dcéra a vnučka.
 
  Odišiel si náhle, nečakane, na rozlúčku si nám nedal čas, tvoj odchod zabolel a bolí celý čas. Tá rana v srdci sa už nezahojí aj keď prejde dlhý čas, lebo tí čo ťa mali radi budú denne na teba spomínať.
Deň 4. marec je najsmutnejším dňom nášho života. Pripomenuli sme si 1. výročie úmrtia nášho milovaného syna, otca a brata
Igorka MLÝNKA.
S láskou spomínajú rodičia, dcérka, súrodenci a celá rodina.
Dňa 23. 3. 2008 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia
nášho drahého manžela, otca a dedka
Ľudovíta GUŠTAFÍKA.
na ktorého s láskou spomína celá rodina.
 
  Po krátkych cestách chodili sme spolu, na dlhú cestu,
z ktorej niet návratu, odišiel sám, hoci tak veľmi chcel ostať s nami.
Dňa 27. 3. 2008 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý a milovaný
Ivan TICHÝ.
S nesmiernou bolesťou v srdci, ale s láskou, úctou a veľkou
 vďakou na neho spomínajú manželka Gabriela, syn Eduard,
dcéra Ivana s rodinou.
Dňa 2. apríla 2008 uplynie 6 rokov od úmrtia
nášho milovaného manžela, otca a dedka
Ernesta MAJTÁNA.
S láskou spomínajú manželka Cilka, dcéra Vierka a vnuk Matúš.
 
 

Ohodnoťte článok: