Nultý ročník v ZŠ Kupeckého

Marec 2008 / Prečítané 2424 krát
   Vážení rodičia, máte doma budúceho prváčika a uvažujete o odklade školskej dochádzky? Riaditeľstvo ZŠ Kupeckého 74 v Pezinku ponúka vášmu dieťaťu od 1. septembra 2008 nultý ročník, s ktorým máme už tri roky veľmi dobré skúsenosti.
   Je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli vek 6 rokov, majú z rôznych dôvodov (logopedické, zdravotné problémy, sociálna či telesná nezrelosť) odloženú školskú dochádzku a absolvovali odborné psychologické vyšetrenie.
   Úlohou nultého ročníka je naučiť dieťa základy matematiky, rozvíjať jeho tvorivosť, reč a slovnú zásobu, naučiť dieťa spolupracovať so spolužiakmi, komunikovať s dospelými. To znamená, rozvíjať dieťa po osobnostnej, sociálnej a telesnej stránke a tým zabezpečiť jeho plynulý prechod do 1. ročníka.
   V prípade nedostatočne rozvinutých schopností dieťaťa zabezpečíme spoluprácu s logopedičkou. Popoludňajšie hodiny môže vaše dieťa tráviť školskom klube detí.
   Podrobnejšie informácie vám poskytneme na tel. č. 033/640 3768 alebo priamo na riaditeľstve školy.
 
Mgr. Viera Radičová, riaditeľka školy

Ohodnoťte článok: