Dvaja noví ordinári pre Pezinok

Marec 2008 / Prečítané 1733 krát
   Svätý Otec Benedikt XVI. v dňoch 30. januára a 14. februára zreorganizoval katolícke biskupstvá na Slovensku. Zmena sa týka aj územia Pezinka, nakoľko od týchto dní patria do dvoch nových diecéz a dostal dvoch nových ordinárov (správcov diecéz).
   Dňa 30. januára bola zriadená Bratislavská gréckokatolícka eparchia a za jej eparchu bol menovaný doterajší bratislavský farár Mons. Peter Rusnák. Katedrálou sa stal Farský kostol Povýšenia sv. Kríža.
   Dňa 14. februára bola zriadená Bratislavská rímskokatolícka arcidiecéza a za jej arcibiskupame-tropolitu bol vymenovaný doterajší bratislavsko-trnavský pomocný biskup Mons. Stanislav Zvolenský. Katedrálou sa stala doterajšia Konkatedrála sv. Martina.
   V súvislosti s menovaním oboch ordinárov spomeniem aj ich vzťah k Pezinku. Obaja chodievali ešte ako bohoslovci z kňazského seminára v Bratislave pravidelne cez víkendy pomáhať sestrám vincentkám do Charitného domova v Pezinku. Bolo to ešte pred prijatím kňazskej vysviacky (S. Zvolenský bol ordinovaný 13. 6. 1982 a P. Rusnák 16. 6. 1987). Stanislav Zvolenský bol jedným z bohoslovcov, ktorí pomáhali direktorovi Charitného domova donovi Františkovi Kollárovi SDB pri stavbe novej budovy CHD. Rehoľné sestry, ktoré v tom čase pracovali ako ošetrovateľky v CHD si na oboch biskupov spomínajú a želajú im veľa Božieho požehnania v ich novom poslaní. 

Mons. Peter Rusnák
Peter Sandtner
 

Ohodnoťte článok: