Nemožno sa hrať na vlastných piesočkoch

Marec 2008 / Prečítané 1678 krát
   Vážení občania mesta Pezinok, s úprimnou sympatiou sledujeme váš boj o zdravšie životné prostredie, ktoré je vlastne bojom za právo nás všetkých na rozhodovaní o veciach verejných a v prospech občana. Plne podporujeme vaše stanovisko, že skládka nepatrí do blízkosti obytných zón a už vôbec nie do blízkosti centra Pezinka, ktorý je historicky centrom celého nášho regiónu.
   Pevne veríme, že kompetentné orgány a naši zástupcovia v parlamente a vo vláde budú nápomocní vyriešeniu tohto problému v prospech občanov Pezinka, ktorí svoju vôľu dali najavo rozhodným a pre nás všetkých inšpirujúcim spôsobom. Podľa rozhovorov s občanmi obce Dubová má vaša iniciatíva aj ich podporu, a to nielen pasívnu, ale aj aktívnu, ktorú viacerí prejavili účasťou na zhromaždení proti skládke.
   V celom meste Pezinok je cítiť prudké zvýšenie občianskej spolupatričnosti a občianskeho povedomia. Pezinčania obdivuhodným spôsobom vyjadrili svoje názory a zaktivizovali sa. Prosíme vás, aby ste vytrvali vo svojom úsilí a dotiahli ho do konca. Využite energiu tohto vášho boja za zdravšie životné prostredie a ukážte celému nášmu regiónu a Slovensku, že sa dá riešiť problém odpadového hospodárstva mesta bez extrémneho zaťažovania životného prostredia, zhoršovania kvality bývania obyvateľov regiónu a s minimálnym dopadom na občana.
   Sledujeme rôzne diskusné fóra, kde téma obec Dubová a Skládka odpadov Dubová s.r.o. v jej katastri tiež viackrát rezonovala a nie práve pozitívne s množstvom nezodpovedaných otázok. Na skládku v obci Dubová sa vozí váš odpad. Jej kapacita vydrží pri tomto tempe ukladania už len tri – štyri roky. Naši občania tiež nie sú nadšení následkami rozhodnutí urobených v minulých obdobiach či už na úrovni obce, okresu, kraja. Treba riešiť tento veľký problém s odpadmi.
   Teraz mnohých napadnú otázky:
   čo je za týmito slovami..., čo tým sledujú..., nie je to útok na naše záujmy..., aká je to politika... a tak ďalej. Nehľadajte skryté významy tohto listu!
   Vďaka vášmu tlaku dozrel čas, aby sme sa pokúsili nájsť východisko z problému, aby sme sa prestali hrať na vlastných piesočkoch (mestských, obecných, podnikateľských, politických) a využili niektorú zo spoločných platforiem (Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu alebo niektorú existujúcu občiansku iniciatívu) na komunikáciu a návrhy reálnych riešení.
   Držíme vám palce, a keďže ste povedali A, čakáme či sami alebo spoločne povieme aj B.
 
Starosta a poslanci  obce Dubová (krátené)