Reakcia vydavateľa

Marec 2008 / Prečítané 1593 krát
   Nikdy sme netvrdili, že nebudeme uverejňovať kritické články aj keď budú dlhšie, musia byť však vecné. Skutočnosťou však je, že materiálu do každého čísla je trojnásobok a nikto si nemôže nárokovať periodicitu a rozsah o aký požiada. Len samotná redakcia, ktorá sa zodpovedá Mestskému zastupiteľstvu, má právo ale i zodpovednosť rozhodovať o obsahu a dbať na vyváženosť príspevkov. Prirovnávať činnosť redakcie k praktikám bývalého režimu je nemiestne už i preto, že pisateľka článku dostala opakovane taký priestor o aký požiadala. Neprináleží mi ako zástupcovi vydavateľa časopisu Pezinčan vyjadrovať sa k hanlivým označeniam poslancov ako „konšelov“, dovolím si však aspoň jednu poznámku na margo slov pani Zelenákovej: Autorka článku pani Šoltová ani v náznaku nepolemizuje s autorkou článku o práve kritizovať predstaviteľov mesta, ani ich nespomína. Pani Šoltová píše len a len o svojej opakovanej pozitívnej skúsenosti. Nikde nespomína žiadneho poslanca, píše o pracovníkoch Mestského úradu. A na záver mi nedá, aby som nekonštatoval fakt, že mediálne a iné výpady pani Zelenákovej proti poslancom a vedeniu mesta začali až vtedy, keď jej dcére nebol pridelený mestský byt.
 
Oliver Solga

Ohodnoťte článok: