Nemala by sa zmeniť prednosť v jazde?

Marec 2008 / Prečítané 1631 krát
LIST ČITATEĽA
   Už dlhší čas ma kvári a znepokojuje označenie prednosti na uliciach Št. Polkorába – Hrnčiarska. Prednosť prechodu tu majú vozidlá na priamej ceste. Tá býva však obsadením vyťažená – podľa bežnej praxe – na necelých päť percent, kým v smere cez križovatku Št. Polkorába – Hrnčiarska treba rešpektovať označenie STOP. A to vôbec nie je praktické, nakoľko ,,hlavný ťah" vozidiel vedie práve križovaním týchto ulíc. Tých je teda viac ako 95%. Rozhodne účelnejšie by bolo, keby absolútna väčšina užívateľov tohoto priestoru ciest mala prirodzene a logicky zdôvodnenú prednosť pri prechode z jednej ulíc na druhú.
   Obdobne analogická situácia nastáva aj na susednej križovatke ulíc Za hradbami a Hrnčiarskej.
   Pozitivne riešenie tejto situácie by určite prospelo k spokojnosti užívateľov ciest. (ja)

Stanovisko Mestského úradu a ODI v Pezinku:
   ,,Súčasné dopravné značenie na uliciach Hrnčiarska, Št. Polkorába a Za hradbami bolo na podnet občana konzultované s dopravným inžinierom ODI v Pezinku. Podľa nášho názoru by nebolo vhodné meniť prednosť v jazde na uvedených uliciach, pretože z hľadiska nehodovosti je vhodnejšie, na tzv. ,,téčkových" križovatkách priamy ťah zachovať ako hlavný a pripájané cesty ako vedľajšie. Z tohto dôvodu so zmenou dopravného značenia neuvažujeme." 

Križovatka Hrnčiarska – Št. Polkorába. Foto (mo)

Ohodnoťte článok: