Ako je to s cintorínom v centre

Marec 2008 / Prečítané 1582 krát
   Problém akútneho nedostatku hrobových miest na cintoríne v centre mesta rieši vedenie mesta už niekoľko rokov. Aby sme sa vyhli jeho obmedzenej prevádzke alebo dokonca zatvoreniu, podnikli sme niekoľko opatrení vedúcich k rozšíreniu jestvujúceho cintorína. Od Slovenského pozemkového fondu sme odkúpili časť pozemku na území bývalého lesného závodu vo výmere 1,4 ha. Odkúpili sme tiež rodinný dom na Seneckej ulici spolu s veľkým sadom. Medzitým však nadobudol právoplatnosť nový zákon, ktorý určuje, že hrobové miesta ako i stavby, musia byť od ľudských obydlí vzdialené minimálne 50 metrov. Keďže tieto parametre spĺňa len časť nadobudnutých pozemkov, rokujeme o kúpe ďalších pozemkov pri trati, v rozlohe asi 1,2 hektára, ktoré sú aj v územnom pláne určené na rozšírenie cintorína. Súčasťou tohto rozšíreného areálu by mal byť aj nový Dom smútku, objekt správy cintorína a záchytné parkovisko. Zaoberáme sa aj vytipovaním lokality na zriadenie nového cintorína. Zatiaľ sa na spomínanom cintoríne pochováva len do rodinných hrobov alebo na mestských cintorínoch v grinavskej a cajlanskej časti mesta.
 
(OSVaM)