Príspevky Mesta na šport, kultúru a soc. starostlivosť

Marec 2008 / Prečítané 1925 krát
   Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 15. februára 2008 schválilo príspevky z mestského rozpočtu na rok 2008 na šport, kultúru a sociálnu starostlivosť. O dotáciu prejavilo záujem 71 organizácií, klubov a jednotlivcov, ktorí požadovali sumu vyše 9,5 mil. Sk. Podpora predstavuje 3,75 mil. Sk, z toho na šport 3 mil., kultúru 500 tis. a sociálnu pomoc 250 tisíc Sk. Časť z týchto prostriedkov ostáva zatiaľ na účte mesta ako rezerva. Schválené dotácie:

Šport
 • Klub šachu Pezinok, OZ – na činnosť šachového klubu 7 tis. Sk,
 • OZ Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku – na činnosť stolnotenisového klubu 126 tis. Sk
 • Športový klub hádzanej Agrokarpaty Pezinok – na činnosť klubu 195 tis. Sk
 • Plavecký klub Pezinok – na činnosť 53 tis. Sk
 • Klub orientačného behu Sokol Pezinok – na činnosť 128 tis.
 • SkAŠK Pezinok – všetky oddiely (cyklistika) – na činnosť oddielu 67 tis. Sk
 • GFC Grinava (futbal) – na činnosť 209 tis. Sk
 • Pezinský športový club-futbalový klub – na činnosť 612 tis. Sk
 • Mládežnícky basketbalový klub Pezinok – pre extraligu muži 571 tis. Sk
 • Volejbal Tenis Club Pezinok – na činnosť 141 tis. Sk
 • MaSK Pezinok (softball) – na činnosť klubu 123 tis. Sk
 • TJ Baník Pezinok (futbal) – na činnosť klubu 173 tis. Sk
 • OZ Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku – na Štefanský turnaj o putovný pohár primátora mesta 15 tis. Sk
 • Minifutbalový klub NOVÝ ŽIVOT Pezinok – na memoriál Milana Bacigála 25 tis. Sk
 • Jednota dôchodcov Slovenska MO Pezinok – na 5. športové hry seniorov 3 tis. Sk
 • ŠK Power Factory Pezinok (kulturistika) – na usporiadanie celoslovenskej súťaže v kondičnej kulturistike 10 tis. Sk
 • Mládežnícky basketbalový klub Pezinok – basketbalová pyramída v MBK Pezinok-prinavrátenie basketbalu do škôl 200 tis. Sk
 • Svatava Špániková (kickbox) – na nákup športových potrieb 5 tis. Sk
 • Ing. Jaroslav Kováčik – na európsky pohár a majstrovstvá sveta v šport. lezení pre Jakuba a Dominiku 10 tis. Sk.
Kultúra
 • OZ P.R.D. – na vydanie knihy Okénko pezinčiny ze strýcem Lajem 10 tis. Sk
 • OZ P.R.D. – na 20. ročník festivalu Cibulák 70 tis. Sk
 • OZ Pezinské rozprávkové divadlo – na Etnofestival 2008 20 tis. Sk
 • Spolok DH Grinavanka – na činnosť v roku 2008 20 tis. Sk
 • Malokarpatská knižnica v Pezinku – na nákup literatúry 15 tis. Sk
 • Spolok DH Cajlané – na 8. ročník medz. festivalu malých DH Dychovky v preši 50 tis. Sk
 • Malokarpatské múzeum v Pezinku – na Keramické trhy 2008 50 tis. Sk.

Sociálna starostlivosť
 • Jozef Poláček – Združenie abstinentov SR – na motivačný pobyt 5 tis. Sk
 • Slovenský zväz telesne postihnutých – na aktivity členov 20 tis. Sk
 • OZ DOTYK – rekondično-rehabilitačný pobyt 7 tis. Sk
 • ZO Zväz diabetikov – na činnosť 5 tis. Sk
 • Jednota dôchodcov Slovenska MO Pezinok – na rekreačno-poznávací pobyt 12 tis. Sk
 • Klub VENUŠA Pezinok – celoslov. stretnutie Dni vďaky Terchová 5 tis. Sk
 • PAX CHRISTI SLOVAKIA – na letný detský tábor 10 tis. Sk
 • Spoločenstvo Plameň lásky – propagácia svojpomoc. skupiny na pomoc rodine v kríze 7 tis. Sk
 • Miestny spolok Slov. červeného kríža Pezinok II. – na činnosť spolku 10 tis. Sk
 • Centrum pre rodinu MaMaTaTaJa – participácia na projekte Mesto priateľské rodinám 38 tis. Sk
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím – na činnosť 15 tis. Sk
 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – na činnosť 5 tis. Sk.
 

Ohodnoťte článok: