V školách je zapísaných 230 prváčikov

Marec 2008 / Prečítané 1769 krát
  Pri nedávnom zápise detí do prvých ročníkov pezinských základných škôl bolo zapísaných 233 žiakov (133 chlapcov, 100 dievčat). Najviac prváčikov bude v ZŠ Kupeckého – 95. Ďalej v ZŠ Fándlyho 93, Na bielenisku 33 a v ZŠ Orešie 12. Štvrtina budúcich prvákov nebýva v Pezinku. Odklad nástupu do školy dostalo 21 detí.
 
(vt)