Skládka v Pezinku – pre koho?

Marec 2008 / Prečítané 2180 krát
   Sme radi, že 6. marca v médiách z úst primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského zaznelo rozhodné konštatovanie o tom, že Bratislava nepotrebuje skládku odpadov v Pezinku a svoj problém s uložením komunálneho odpadu rieši tak, aby nebol na úkor obyvateľov Pezinka.
   Jeho slová boli reakciou na konštatovanie premiéra vlády SR Roberta Fica o záujmoch Bratislavy skládkovať svoj odpad v Pezinku. Je namieste konštatovať, že podstata problému, ktorého sa dotkol premiér vo svojom vystúpení v televízii TA 3, spočíva v konaní Inšpektorátu životného prostredia i Krajského stavebného úradu, ktorí opakovane argumentovali, že skládka odpadov v Novej jame v Pezinku je jediným možným riešením problému ukladania odpadov Bratislavy. Podľa nich je vybudovanie skládky súčasťou mnohých zámerov a štúdií Bratislavského kraja (dnes BSK). O tomto boli rovnako opakovane presviedčaní (zavádzaní) poslanci NR SR vo výbore, ministri aj pán premiér, rovnako aj občania mesta a ekologickí aktivisti.
   Už i vzhľadom na korektné vzťahy a obojstranne prospešnú spoluprácu Bratislavy a Pezinka je na škodu, že primátor Bratislavy nebol informovaný a nemal možnosť už v predchádzajúcom období reagovať na výroky štátnych úradníkov dotýkajúcich sa Bratislavy. Bolo by sa predišlo mnohým nepravdivým informáciám, ktorých podstata je v podnikateľskom zámere pezinskej firmy, ktorá vybudovanie skládky v Pezinku iniciovala a ktorej, podľa našej mienky, vychádzali štátni úradníci až neštandardne v ústrety, pričom uvádzali ako argument práve dominantný záujem Bratislavy. Nezodpovedaná však zostáva otázka či skôr konštatovanie, že aj v súčasnosti sa škvára z bratislavskej spaľovne vozí do Pezinka na uzatvorenú skládku v Starej jame. Dokedy?
   Na záver vyjadrujeme presvedčenie, že vzniknutá situácia nenaruší kolegiálne vzťahy oboch primátorov, ako i spoluprácu oboch miest v budúcnosti. 
Potvrdil stanovisko ku skládke
   V sobotu 8. marca sa primátori Bratislavy a Pezinka stretli v Bratislave, kde hovorili o situácii ohľadne skládky. Primátor Bratislavy potvrdil svoje odmietavé stanovisko riešiť problém bratislavského odpadu skládkovaním v pezinskej Novej jame a ubezpečil primátora Pezinka o svojej podpore.
(OSVaM)
 
 

Ohodnoťte článok: