Dobrovoľní hasiči hodnotili svoju činnosť

Február 2008 / Prečítané 1758 krát
   V nedeľu 20. januára sa uskutočnila v Dome kultúry výročná členská schôdza dobrovoľných hasičov z Dobrovoľného hasičského zboru Pezinok-mesto.
Predseda Gabriel Guštafík pri čítaní správy o činnosti.
Predseda Gabriel Guštafík pri čítaní správy o činnosti.


   Správu o činnosti organizácie predniesol predseda Gabriel Guštafík. Hosťami rokovania boli primátor mesta Oliver Solga, zástupcovia profesionálnych hasičov, vyšších zväzových orgánov a iní.
   Činnosť organizácie sa orientuje na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol, účasť na hasičských športových súťažiach, starostlivosť o výstroj, prípravu rôznych podujatí pre verejnosť a účasť na mestských podujatiach.
   Súčasťou programu bolo odovzdávanie ocenení dlhoročným členom a funkcionárom a gratulácie jubilantom. Ďakovné listy prevzali: Ján Guštafík, Karol Kovačovský, Eduard Gschwandtner, Rudolf Adamčík st., Rudolf Ondrovič a Pavol Slaný st.
 
Peter Ronec

Ohodnoťte článok: