Výzva predsedovi vlády Róbertovi Ficovi

Február 2008 / Prečítané 2119 krát
   Text výzvy predsedovi vlády SR Róbertovi Ficovi, ktorý v piatok 15. februára 2008 na Radničnom námestí podporilo 5075 občanov:

   Vážený pán predseda vlády,
   hlboko nás znepokojuje arogancia, s akou niektoré orgány štátnej správy vnucujú Pezinku súkromný záujem. Proti našej vôli a protiprávne umiestňujú do mesta obrovskú skládku odpadov. Pre veľkú väčšinu nás, Pezinčanov, je to jedna z najväčších hrozieb, ktorú jednoznačne odmietame.
   Dôvodom nášho postoja je obava o naše zdravie. Štatistiky o špecifických druhoch onkologických ochorení v Pezinskom okrese sú už dnes alarmujúce. Štyridsať rokov bola v blízkosti mesta prevádzkovaná nelegálna skládka s miliónmi ton odpadu, vrátane nebezpečného. V prípade vybudovania ďalšej skládky by sa negatívny dopad na naše zdravie znásobil. Postup kompetentných orgánov vnímame ako hrubú nespravodlivosť. Samospráva nášho mesta vyjadrila pred rokmi svoj postoj v územnom pláne, v ktorom skládku zakázala. Kompetentné orgány náš územný plán ignorujú.
   Teraz sa rozhoduje o osude nášho mesta. My, dolupodpísaní občania žiadame, aby zostalo vinohradníckym mestom s osemstoročnou tradíciou a nie zapáchajúcou perifériou Bratislavy, navždy zničenou smetiskami. Nechceme nič viac, ako dodržiavanie zákonov. Nechceme iba nezmyselne a predčasne umierať.
   Vážený pán predseda vlády, obraciame sa na Vás ako na najvyššieho predstaviteľa výkonnej moci a žiadame Vás o zabezpečenie dôslednej kontroly kompetentných orgánov v pôsobnosti Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstva životného prostredia SR v tejto kauze. Žiadame o dodržanie zákonnosti a teda rešpektovanie našej vôle vyjadrenej samosprávou mesta Pezinka, ktorá ďalšiu skládku v meste zakázala.
 

Ohodnoťte článok: