Prevencia kriminality na našich školách

Február 2008 / Prečítané 1913 krát
   Mestská polícia v Pezinku urobila nedávno dotazníkový prieskum na školách, ktorým zisťovala záujem o svoje preventívne programy na úseku kriminality. Na otázky v dotazníku odpovedali riaditelia dvanástich pezinských škôl (5 základných, 4 materské, 2 stredné odborné učilištia, gymnázium).
   O pokračovanie novej formy preventívnych programov MsP, ktoré ocenili aj účastníci vlaňajšej konferencie Európskej únie ((EUCPN) v Lisabone, prejavili záujem všetky školy. Riaditelia škôl ocenili aj aktivity nového koordinátora prevencie. Vyzdvihli vysokú odbornú úroveň jeho prednášok a ich vhodné využitie vo vyučovacom procese. Potvrdili tiež zlepšenie informovanosti žiakov a učiteľov v danej problematike.
   Zaujímavým faktom je, že prevenciu kriminality pre pezinské školy najviac zabezpečuje mestská polícia. Príslušníci oddelenia prevencie v súčasnosti realizujú bezpečnostné programy pre materské školy a pripravujú nové prednášky pre ostatné školy. 
 
(msp)
 

Ohodnoťte článok: