Mesto Pezinok opäť s kvalitným ratingovým hodnotením

Február 2008 / Prečítané 6936 krát
  Mestu Pezinok bolo ratingovou agentúrou EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. opäť priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v slovenských korunách BBB- (stabilný výhľad). V kategórii transakcií v cudzích menách bolo mestu priradené ratingové hodnotenie BB+ (stabilný výhľad). Krátkodobé ratingové hodnotenie mesta Pezinok je S2, čo je najlepšie možné krátkodobé hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie BBB-. Podľa zdôvodnenia ratingu mesto má v súčasnosti pripravený strategický dokument – plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, v ktorom zohľadňuje a definuje svoje rozvojové aktivity do roku 2013. Finančné hospodárenie mesta je stabilné, aj keď mesto priebežne čerpá komerčné ako aj zvýhodnené úvery, zadĺženosť mesta dosahuje bezpečné hodnoty. Mesto Pezinok svoje rozvojové aktivity financuje z viacerých zdrojov, pričom zámerom je v najvyššej miere využiť nenávratné zdroje financovania.
 
Ing. Janka Sandtnerová, vedúca finančného odd. MsÚ
 

Ohodnoťte článok: