UŠ E. Suchoňa k reakcii na článok (č. 1/2008)

Február 2008 / Prečítané 2554 krát
   Po uverejnení článku Hľadajme riešenie pre ,,kočovnú" ZUŠ, ktorý v mene Rady školy ZUŠ E. Suchoňa napísal Juraj Štohl, sme čakali, či bude nejaká reakcia zo strany Mesta alebo občanov. Potešilo nás, že reakcia zo strany Mesta prišla, tým skôr, že obsahovala pre nás pozitívnu správu – Mesto s prístavbou budovy na Trnavskej ulici ráta a rysujú sa aj peniaze z predaja budovy na ul. M. R. Štefánika. Radi vstúpime do verejnej diskusie o riešení priestorových problémov našej školy – budeme sa uchádzať o možnosť využiť reláciu Téma v TV Pezinok. Aktuálne máme prisľúbené aj stretnutie s pánom primátorom.
   Nápad informovať verejnosť o priestorových problémoch ZUŠ sa zrodil na ostatnom zasadnutí Rady školy za účasti vedenia školy i niektorých pedagógov. Nechceli sme verejnosť zaťažovať výpočtom priestorov, ktoré sme od r. 1993 vystriedali. Aby však v očiach verejnosti nevznikol dojem, že tento problém neadekvátne ,,nafukujeme", uvádzame zopár údajov:
   V šk. r. 1992/93 ZUŠ fungovala v Starej radnici a na Kollárovej ulici, v r. 1993/94 v nových priestoroch – hudobný odbor (HO) na Trnavskej ul., dve triedy HO, výtvarný odbor (VO), tanečný odbor (TO) a literárno-dramatický odbor (LDO) na Cajlanskej ul. K 30. 6. 1994 sme dostali na Cajlanskej ul. výpoveď. V r. 1994/95 boli HO, VO a LDO na Bernolákovej ul., TO fungoval v nevyhovujúcom priestore ZŠ Kupeckého. V r. 1995/96 bol TO presťahovaný na Bernolákovu ul., folklórny súbor Jarina do CVČ, jedna klavírna trieda do Domu kultúry, neskôr bola presťahovaná do Kresťanského domu. V r. 2003/ 2004 bol TO presťahovaný do MŠ Za hradbami. V roku 2004/2005 bol TO presťahovaný do ZŠ Holubyho. V r. 2005/2006 sme dostali výpoveď z Bernolákovej ul. aj z Kresťanského domu. VO a štyri triedy HO boli presťahované na Cajlanskú ulicu. V r. 2007/2008 sme dostali výpoveď z Cajlanskej ul. – VO bol presťahovaný do bývalej ZŠ Holubyho (dve triedy), HO na ZŠ Na bielenisku (do riadnych vyučovacích tried ZŠ) a jedna trieda na Trnavskú ul. TO bol presťahovaný do telocvične ZŠ Na bielenisku. Všetky tieto sťahovania a následné nevyhnutné úpravy priestorov nás stáli okrem iného nemalé peniaze.
   Je len prirodzené, že na tieto časté sťahovania prišli aj negatívne reakcie zo strany rodičov a detí. Usilovali sme sa teda hľadať riešenie. Optimálnym riešením sa nám javila zo strany Mesta už spomínaná prístavba budovy na Trnavskej ul., ktorá je svojou polohou vyhovujúca na všetky školy v Pezinku. Prišli sme teda s konkrétnym návrhom riešenia. Ing. arch. Jozef Andel zadarmo vypracoval štúdiu prístavby. Hrubý cenový prepočet bol odhadovaný na 15 – 20 mil. Sk. Túto sumu sme však neplánovali žiadať v plnej výške od Mesta. Chceli sme sa pokúsiť získať peniaze z eurofondov s tým, že Mesto by bolo zaťažené sumou asi 6 mil. (k tomuto kroku nás posmelila skutočnosť, že v Ivanke pri Dunaji v súčasnosti prebieha rozsiahla rekonštrukcia ZUŠ s využitím eurofondov).
   Keďže sme boli zo strany Mesta upozornení, že získať finančné prostriedky z eurofondov na tento účel nebude reálne, je samozrejmé, že musíme ísť do kompromisného riešenia a rešpektovať možnosti Mesta. Sme si vedomí a vážime si, že Mesto Pezinok sa stalo naším zriaďovateľom.
   Zo spomínanej sumy 7,4 mil. Sk, ktoré Mesto dalo v tomto školskom roku ZUŠ E. Suchoňa, predstavuje asi 6,6 mil. Sk platy a odvody zamestnancom (ZUŠ má 25 zamestnancov).
Sme vďační Mestu za možnosť využívať priestory Pezinského kultúrneho centra na prezentáciu práce našich žiakov. PKC však nemá vhodné priestory, ktoré by boli k dispozícii na každodenné vyučovanie.
   ZUŠ E. Suchoňa je prvou a jedinou plne organizovanou ZUŠ v Pezinku. Svoje kvality už niekoľkokrát potvrdila na celonárodných súťažiach, VO aj na medzinárodnej úrovni. Mnohí z našich bývalých žiakov sa dnes profesionálne venujú umeniu.
   Veríme, že aj v budúcnosti budeme napĺňať očakávania verejnosti a poskytneme kvalitné umelecké vzdelanie našim žiakom (v súčasnosti má ZUŠ 400 žiakov). Chceme aj naďalej okrem vlastných podujatí poskytovať kultúrny program na rôzne podujatia mesta, organizácií, klubov, inštitúcií, na vernisáže a iné.
 
Vedenie a kolektív učiteľov, ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku
 

Ohodnoťte článok: