Poslanci akceptovali protest prokurátora

Február 2008 / Prečítané 1616 krát
   Poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku na svojom zasadnutí 15. februára 2008 vyhoveli protestu prokurátora, ktorým napadol Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2000 o úprave vstupu do vinohradov v čase dozrievania a zberu hrozna. Prokurátor v odôvodnení uvádza, že záväzné nariadenie, ktorým bol vyhlasovaný zákaz vstupu do vinohradov v čase dozrievania hrozna a oberačiek, považuje nad rámec normotvornej právomoci, ktorá sa priznáva obci.
   Mestské zastupiteľstvo schválilo VZN č. 3/2008, ktorým zrušilo napadnuté VZN č. 5/2000.
 
 (mo)

Ohodnoťte článok: