Zápis do materských škôl na škol. rok 2008/2009

Február 2008 / Prečítané 2202 krát
   Podľa § 7 Vyhlášky č. 353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a nariadení prijíma deti do materskej školy riaditeľ materskej školy na základe prihlášky. K prihláške musí byť pripojené potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.
   Prihlášky do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok na školský rok 2008/09 sa podávajú 11. marca 2008.
   Miesto a čas podania prihlášky do MŠ je daný v nasledovnej tabuľke:
Školské zariadenie  Dátum zápisu  Čas zápisu
MŠ Bystrická 1  11. 3. 2008  12.00 – 15.00 hod.
MŠ Holubyho 49  11. 3. 2008  13.00 – 17.00 hod.
MŠ gen. Pekníka 2  11. 3. 2008  10.00 – 17.00 hod.
MŠ Svätoplukova 51  11. 3. 2008  10.00 – 17.00 hod.
MŠ Vajanského 16  11. 3. 2008  13.00 – 17.00 hod.
MŠ Za hradbami 1  11. 3. 2008  13.00 – 17.00 hod.
MŠ Záhradná 34  11. 3. 2008  10.00 – 16.00 hod.
ZŠ s MŠ Orešie  11. 3. 2008  08.00 – 16.00 hod.
 

Ohodnoťte článok: