Triedenie odpadov v Pezinku v roku 2007

Február 2008 / Prečítané 2091 krát
    V roku 2007 každý občan Pezinka vyprodukoval priemerne 267 kg netriedeného odpadu. Obyvatelia vytriedili 56,9 kg separátov na osobu (papier + sklo + plasty + bioodpad + nebezpečný odpad). Veľký podiel na triedení majú obyvatelia rodinných domov, ktorí na rozdiel od obyvateľov bytových domov, triedia aj bioodpad. K triedeniu prispeli aj základné školy, ktoré vytriedili 198,163 t papiera a 7,593 t plastov (nie sú zahrnuté v štatistike). Mesto požiadalo o príspevok z Recyklačného fondu, ktorý bude použitý na zníženie nákladov odpadového hospodárstva.
PAPIER BIO ODPAD SKLO PLASTY NEBEZPEČNÉ
ODPADY
ZMESOVÝ
NETR.ODPAD
Rodinné
domy
Sídliská Rodinné
domy
Sídliská
+RD
Rodinné
domy
Sídliská Zberné miesto
nebez. odpadov
Sídliská
+RD
170,25t 35,51t 964,64t 37,91t 41,37t 10,50t 20,54t 6004,15t
 

Ohodnoťte článok: