Pribudlo takmer tristo obyvateľov

Február 2008 / Prečítané 1691 krát
    V roku 2007 sme zaznamenali v Pezinku nárast počtu obyvateľov v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 298 osôb. Narodilo sa 255 detí a zomrelo 182 osôb. Do mesta sa prisťahovalo (oficiálne prihlásení na evidencii obyvateľstva) 536 osôb a odhlásilo sa 311 osôb. K 31. 12. 2007 mal Pezinok 22 483 obyvateľov. Viac na strane 6.
 
(mo)