Poďakovanie primátora

Február 2008 / Prečítané 2082 krát
   Vážení spoluobčania, milí Pezinčania, ďakujem vám za vyjadrenú podporu a váš jednoznačný nesúhlas s vybudovaním skládky v Novej jame, ktorý ste verejne demonštrovali na piatkovom zhromaždení na Radničnom námestí. Vaša početná účasť a záujem o veci verejné bola veľmi dôležitým impulzom k tomu, aby sa o protiprávne vydané rozhodnutia štátnych orgánov začali zaujímať aj predseda vlády SR, ministri a poslanci NR SR. Pezinčania opäť prejavili záujem o veci verejné, svoju súdržnosť, spolupatričnosť a zdravý lokálpatriotizmus. Verím, že zákonnými prostriedkami a spoločnými silami dosiahneme zákaz vybudovania novej skládky, aj keď náš spravodlivý boj nie je ešte ani zďaleka vyhratý.
   Ako primátor mesta i občan vás ubezpečujem, že tak ako doteraz urobím všetko pre to, aby naše spoločné úsilie bolo dotiahnuté do úspešného konca. Na záver môjho poďakovania vám, občanom Pezinka, mi nedá, aby som nevyjadril vďaku aj občianskym aktivistom, ktorí pod hlavičkou OZ Skládka nepatrí do mesta urobili v prospech nás všetkých obrovský kus práce. Moja veľká vďaka však patrí aj médiam, domácim, ale najmä tým celoštátnym, ktorých pomoc pri prezentácii nášho problému je nevyčísliteľná.
   Ďakujem tiež poslancom NR SR – členom výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody za ich záujem a stanovisko, ktoré prijali. Verím, že i naďalej budete pozorne sledovať naše kroky a všemožne podporovať naše úsilie a že nikdy nedovolíte, aby sa naše krásne mesto stalo smetiskom pre Bratislavu.
 
Oliver Solga, primátor
 

Ohodnoťte článok: