Poďakovanie

Január 2008 / Prečítané 1971 krát
   Vážení spoluobčania, dovoľte, aby som sa vám i nadácii Revia z celého srdca poďakoval za finančné príspevky, ktoré boli zozbierané na Charitatívnom bazáre a prostredníctvom darcovských SMS na bezbariérové vstupy do ZŠ Fándlyho ul. a do stolnotenisovej haly v ZŠ Na bielenisku.

Lajo Slimák a členovia 1. stolnotenisového klubu Slovkarpatia