Poďakovanie speváckemu zboru Ad Una Corda

Január 2008 / Prečítané 1853 krát
   Srdečne ďakujeme speváckemu zboru Ad Una Corda a jeho dirigentovi Ing. Mariánovi Šipošovi za podporu, ktorú dlhodobo preukazujú Klinike detskej psychiatrie Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave.
   Vďaka sérii benefičných koncertov Cesty k sebe, ktorých výťažok je už siedmy rok venovaný deťom s psychickými poruchami, si môžeme dovoliť skvalitniť starostlivosť o našich malých pacientov.
   Ide o odbor v mnohom zostávajúci na pokraji záujmu verejnosti a je často opradený negatívnymi a rozpačitými postojmi, preto si veľmi vážime, že touto cestou nám zbor Ad Una Corda nielen preukazuje finančnú podporu, ale prispieva do veľkej miery aj k odtabuizovaniu a sprístupneniu informácií o tejto téme. Umožnením výstavky, ktorá nadväzovala na koncert a kde sme mohli prezentovať práce našich detí a osobne sa kontaktovať s verejnosťou sme mali možnosť poskytnúť im reálne poznatky o psychických poruchách.
   Zároveň si dovoľujeme vyzdvihnúť, že podpora pezinského chrámového zboru je dlhodobá a prebieha práve umeleckou formou. Atmosféra koncertov je skutočne krásna a dojímavá a zúčastňujú sa na nich ako diváci aj naši bývalí pacienti.
   Za sedem rokov existencie tohto projektu sa vyzbierala úctyhodná suma – spolu viac ako 130 tisíc Sk, a najmä v tomto ročníku to bolo 28 582 Sk. Za tieto peniaze zakúpime najmä materiál na arteterapeutické aktivity, ktorý sa u nás spotrebúva veľkou rýchlosťou, ale tento rok zároveň v spolupráci s deťmi rozhodujeme o nákladnejšej veci, ktorá by bola na klinike potrebná.
Naša srdečná vďaka patrí zboru Ad Una Corda a v neposlednom rade štedrým srdciam Pezinčanov, ktorých podporu si veľmi vážime.
 
MUDr. Ján Šuba,  primár Kliniky detskej psychiatrie