Darovali krv

Január 2008 / Prečítané 1942 krát
    V pondelok 14. januára sa uskutočnil v priestoroch Domova sociálnych služieb na Hrnčiarskej ulici odber krvi od bezpríspevkových darcov krvi. Na prvý tohtoročný odber prišlo 66 darcov, z nich odber absolvovalo 61. Medzi darcami bolo 22 prvodarcov – študentov Gymnázia v Pezinku a členov Klubu spoločnosti Prometheus.
   Odber krvi pripravili členovia Miestneho spolku SČK Pezinok II. spolu s Národnou transfúznou stanicou Bratislava a Mestom Pezinok.
   Termín ďalšieho odberu krvi v Pezinku bude zverejnený na webovej stránke MS SČK Pezinok II.: www.msck-pezinok.blog.cz .
   Krv v januári darovali: Nina Vancelová, Alfonz Budzák, Zdenka Matesová, Ľubica Polkorábová, Milan Vrbík, Elena Pokopcová, Martin Morák, Marcel Piljar, Michal Lipták, Katarína Miháliková, Elena Šikulová, Martina Čermáková, p. Pospechová, Petra Pospechová, Pavol Molický, Jana Havlíková, František Páleník, Michal Prokeš, Matúš Korenčiak, p. Valachovič, p. Pätoprstá, Katarína Rolková, Matúš Klamo, p. Mikušová, Katarína Demovičová, Amália Klamová, Katarína Chytrá, Michal Kolárik, Magdaléna Pastová, Mária Vagáčová, Jozefína Janíčková, Vladimír Vovolka, p. Usačev, Ivana Horváthová, Eva Štybranyová, Lucia Štybranyová, Matej Kováčik, Dáša Mamuščinová, Veronika Klenkovičová, Eva Šimeková, Jozefína Mravcová, Lukáš Lucký, Monika Luckyová, Martin Urblík, Matúš Mlynek, Ľuboš Veselovský, Karin Takáčová, Katarína Mýlová, Adam Danišovič, RNDr. Jaroslava Trubenová, Roman Kinský, Jana Krauplová, Jaroslav Šabacký, Mária Marušicová, Vladidlav Marušic, Ernest Figura, Jaroslav Plevza, Eva Jakušová, Zdena Noskovičová, Mária Nemcová.

Matej Belan, predseda MS SČK Pezinok II.