Zásahy hasičov v minulom roku

Január 2008 / Prečítané 1602 krát
   Hasiči Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku v roku 2007 zasahovali pri 827 mimoriadnych udalostiach. Z toho 340-krát pri požiaroch, 371 technických zásahoch, 30 ekologických haváriách. Zvyšok boli plané výjazdy (64) a cvičenia (22).
   Najvyšší počet požiarov vznikol pri vypaľovaní trávnatých a krovinatých porastov a spaľovaní biologického odpadu. Veľa výjazdov bolo k dopravným nehodám.
   K dôležitým činnostiam hasičov patrí požiarna prevencia. Na oddelení prevencie pracuje päť príslušníkov, ktorí v minulom roku vykonali 313 protipožiarnych kontrol, pri ktorých zistili 3150 nedostatkov. Za porušenie predpisov uložili 15 pokút právnickým a fyzickým osobám, 7 blokových pokút občanom a tri boli riešené ako priestupky. V jednom prípade bola zastavená činnosť prevádzky.
   Pôsobnosť Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru je pre okresy Pezinok a Senec.
 
mjr. Ing. Eva Orlická
 

Ohodnoťte článok: