Stĺpek po našem

Január 2008 / Prečítané 2015 krát
   Na nový rok začnem podla Marcina Luthera Kinga: I had a dream (Aj hed:e drým), po našem: Mal sem sen: Jedného slnečného dna sem sa vybral vybavovat nejaké veci na meský úrat. Cestu od nás z Bratislafskej sem apsolvoval po rovných a čistých chodnýkoch na kerých nestálo žádne auto, nebolo žádne blato any baryny. Kecem prechádzal ces cestu, autá zastavovaly a usmáty šoféry my kývaly abych klydne prešel na druhú stranu. Na meském úradze ma uš ve dverách čekaly usmáte panyčky a nemohly sa dočkat čo od nych budem scet. Boly velyce ščastné, že konečne negdo došel nečo vybavyt. Na meský úrat nechodzým každý den, tak sem sa rozhodel, že vybavým hnet šecko. Netrvalo to any hodzinu a mal sem za sebu dan z nehnutelnoscy, stavebné povolený, povolený na prevácku opchodu, otvýracé hodziny. Na civilnej obrane mi vzaly mýry na nové maskáče a masku, lebo f poslednej dobe sem trocha prybral. Ešče skúr jaxem sa pobral, mosel sem odmýtnut sociálny byt a nekolko lacných stavebných pozemkú z majetku mesta, keré mi vnucovaly další úradnýcy ket sa dozvedzeli, že sem na meském úradze. Jedziný, kerý ma nedošly pozdravyt na chodbu boly meský právnyci, kerý akurát prebýraly od majitelú cihelny novú jamu, kerú im týto darovaly za symbolické 1 euro (€), a primátor aj ze zástupcem, kerý akurát otvýrali strihánym pásky cestný opchvat mesta. Pri otchodze z úradu mi pracovnýčky kancelárie prvého kontaktu darovali kytycu kvetú a bomboniéru (Mon Cherry) s pozványm pre šeckých opčanú mesta na skorú náščivu meského úradu. Potom sem sa po pešej zóne plnej stromú vybral na polyklynyku, gdze sa hnet ve dverách o mna pobily dvá mladý dochtory a čo bolo vnútry račej nebudem any popisovat. Kecem došel domú, v ruscoku sem si našel tučný príspevek na Cibulák, povolený na rušený nočného klydu a papír na besplatný vývoz bordelu, keré mi tam hodzili úradnýci kecem nedával pozor. Jako slušný opčan a lokálpatriot sem si zapel pezinskú televíziju, pri jej sledovány sem rostrýdzil otpat na pet čascí, pozametal sem dvúr aj chodnýk pret domem, vypucoval predzáhratku, nalél si deco dobrého pezinského vínka a do mýstneho plátku napísal tento stĺpek.

Zúctu Váš strýco Lajo strycolajo@centrum.sk