Kontrola desaťročia

Január 2008 / Prečítané 2005 krát
   V posledných troch mesiacoch minulého roka sa uskutočnila po prvýkrát v histórii na Mestskom úrade hĺbková kontrola Najvyššieho kontrolného úradu. Jeho pracovníci prekontrolovali všetky oblasti riadenia, najmä však narábanie s verejnými financiami, všeobecne záväzné nariadenia a využívanie fondov. Výsledkom bolo niekoľko opatrení a požiadaviek na zladenie VZN s novými zákonnými normami, odstránenie chýb vo výkazníctve a v zmluvách. Mimoriadne pozitívne bola hodnotená práca oddelenia kontroly a vymáhanie pohľadávok. Kontrolóri skonštatovali, že v rokoch 2005 – 2007 neprišlo k vážnejšiemu porušeniu finančnej disciplíny, ani k zásadným pochybeniam či finančným stratám. Pripomienky NKÚ boli vzaté na vedomie a zistené nedostatky budú odstránené do konca januára 2008. Správa je k dispozícii aj verejnosti.
 
(OSVM)

Ohodnoťte článok: